Orákulum: Kdo všechno je vlastně duchovní...

Ne nadarmo se říkává, že "Slov je mnoho, ale Pravda je pouze jedna". A vskutku to není jen nějaký sektářský "výkřik". Má to své smysluplné vysvětlení...

Snad nejčastější představy o duchovním člověku tkví v obraze křesťanského věřícího, nejlépe mnicha či jeptišky nebo kněze a podobně. Ve skutečnosti však můžeme termín, jakým je právě "duchovní", chápat i v mnoha jiných souvislostech. Tedy nejen v náboženském kontextu.

Pokusím se to níže vysvětlit, co nejstručněji a nejjasněji:
(vzhledem k velké různorodosti termínů, filozofií a kultur bylo potřebné níže uvedené myšlenky zjednodušit)

To, co dělá (jakéhokoliv) člověka člověkem, je především jeho vnitřní (duchovní) energie. A pouze ta energie představuje jediné vědomí, tedy ono "Já" každé živého tvora. Všechno ostatní je bez vědomí.  

Takže člověk je energie "ukrytá" ve schránce. A schránku znáte jako své fyzické tělo. Bez té energie (čili bez onoho vašeho "Já") by fyzické tělo nebylo schopno absolutně ničeho. Fyzické tělo je jen jakýsi bezvědomý obal, schránka vytvořená za účelem pohybu například lidského "Já" v tomto fyzickém světě.

Kdo je tedy duchovní a kdo ne ? 

Nestačí jen fakt, že jste Vy ta energie (to Vaše "Já") uvnitř Vašeho fyzického těla. Ale jen ten, kdo vážně projeví vůli a tedy chce skutečně tuto pravdu přijmout a alespoň trochu se snaží podle toho i ve své životní praxi jednat... jen ten je skutečným duchovním. A toho pak nelze vážně zranit ničím a nikým z fyzického světa.

A na závěr bych jen podotknul...

Slova se v rámci takzvané "nejvyšší magie" vyjadřují pouze pomocí takzvaně "suchých" obrazů (a ne tak, jak jste zvyklí třeba při komunikaci mezi lidmi). Jedná se o obrazy bez pocitů. Je to jen velice krátký bezbarvý příkaz k okamžitému vykonání vůle duchovního. A právě takoví duchovní patří mezi nejvýše postavené. 

V případě nějakých otázek či nejasností, můžete je zadávat buď tady pod článkem nebo v rámci místní duchovní poradny (viz boční menu) či v Chatovací místnosti těchto stránek (opět boční nabídka).

Žádné komentáře:

Okomentovat