Správa - Government: Nejvyšší rada (The highest council)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Nejvyšší rada (Moc výkonná)

Nejvyšší rada jako taková, jedná jako celek (všech jedenáct ministrů, kteří jsou současně členy Nejvyšší rady, se musí většinovým počtem hlasů dohodnout). Tato rada jako taková má jen jeden hlas.

Jestliže rada vytvoří úplně nové zákony a/nebo upraví dříve vytvořené zákony, takové zákony musí být předloženy Nejvyššímu soudu (= rada tvořená pěti vysokými soudci), který svým jediným hlasem (jako celek) rozhodne, jestli navržený zákon projde nebo bude vrácen Nejvyšší radě zpět k přepracování.   

/ENGLISH/

Supreme council (Executive authority)

The Supreme council as such, acts as whole (all eleven ministers, which are also members of the Supreme Council, must agree by a majority vote). The council as such, has only one vote. 

If the Council creates completely new laws and/or modify previously created laws, such laws must be submitted to the Supreme Court (= council made ​​up of five high judges), and their one vote (as a whole) will decide if the bill will be passed or returned back to the Supreme council for modification.