Seriál V.Š.: Starší - část první (pilotní díl)

Milí čtenáři,

po delší době jsem znovu pustil do vytváření povídek v podobě televizního seriálu. Říkám to proto, že mé legendy nejsou psány tak, jak jste zvyklí z knihoven či knihkupectví. V podstatě mé povídky jsou něco, jako byste se dívali na televizní seriál. Mně se to velice líbí, tak se to snad zalíbí i někomu dalšímu.

Seriál: Starší - část první (pilotní díl)

Nesmrtelní duchem i tělem, žijící na starém Olympu, se rozhodli vytvořit první lidi. To byl takzvaný Zlatý věk. Tehdejší rod si žil šťastně a blaženě. Téměř se rovnali bohům. Nic jim neříkalo slovo práce či smutek. Ani stáří je příliš netrápilo. Jejich fyzické tělo si i v pozdějších letech stále zachovávalo svou sílu. Zlatý věk se tedy podobal jedné věčné hostině. A když už si pro ně přece jen bohyně Smrt přišla, lidé ji téměř necítili. Jejich život znal jen hojnost, klid a mír. Příroda jim i bez práce dávala bohaté plody a starosti se svými stády také příliš neznali. Žili tedy ničím nerušeni a dokonce i sami bohové je považovali téměř za sobě rovné. Toto lidstvo s odchodem posledního z jejich rodu vymřelo, žijí pouze jako duchové a ochránci dalšího lidského pokolení. Podobně jako mlha se vznášejí všude po celé planetě Země. 

Další lidský rod se nazýval Stříbrný. Nebyl už tak šťastný a lidé tohoto věku byli celkově slabší a to jak z hlediska své síly tak i rozumu. Desítky let rostli způsobem jako nerozumné děti a jakmile dospěli, opustili domov, kde původně vyrůstali. Nebyli schopni jako rod se dožívat tak dlouho jako lid ve věku prvním. Stali se pošetilými a pyšnými a tak se nevyhnuli jistému neštěstí. Nechtěli naslouchat bohům, nepřinášeli jim oběti na oltářích a tak je po čase velký Zeus Olympský zničil za jejich nespolušnost.

Hromovládce se rozhodl vytvořit nový věk a tím je věk Měděný. Byl úplně jiný než dva minulé. Lid byl strašný, ale mocný. Smrtelníci si oblíbili pýchu a krvavé války. Nic jim neříkalo zemědělství a ani plodů matky Země si příliš nevážili. Nejvyšší jim dal podobu velké postavy a ukrutné síly. Ale jejich nitro se nedalo tak dobře zkrotit. Byli někdy až moc odvážní, ale to nestačilo navěky. Téměř všechno vyráběli z mědi. I své domy. Chladnokrevně se lid Měděného věku vzájemně ničil a zanedlouho také sestoupil do podsvětí.

Netrvalo dlouho a bohové olympští vytvořili nový čtvrtý věk lidí. Rod polobohů a hrdinů. V těch časech byl tehdejší lid vznešený, spravedlivý a velmi se podobající bohům. Ale ani ti nebyli takovými, jakými podle Dia Olympského být měli, a proto všichni zahynuli ve strašných krvavých válkách.

Poslední věk pátý je ten současný... tento rod neustále trápí práce a starosti. Negativní energie, vyvažována jistým množstvím energie pozitivní, převládá a to všude na celé Zemi. Často se nectí rodiče, přátelství nezná věrnosti a ani hosté nenachází pohostinství. Přísaha je něco jako nevhodné slovo, ve světě si jen málokdo váží pravdy a dobra a i tento rod se dostává do různých válečných střetů. Všechny vznešené hodnoty už dávno opustily tento lid a tak i bohové od něj téměř úplně odvrátili svou tvář.

Jak dopadne současný věk Železný, ukáže zase jen čas... Co je ale jisté už teď, že již v současné době vysvitl paprsek naděje a na svět pomalu ale jistě přichází lidé Věku šestého ze země a kultury zvané Nový Olymp. 

Pokračování příště...

3 komentáře:

  1. Máš to opravdu velmi zajímavě napsaný, docela mě to chytlo, ale trošku mi tam chybí ta přímá řeč. Velmi pěkně a důlkladně jsi popisoval každý rod.

    OdpovědětVymazat
  2. Zdarec, přímé řeči si užiješ až až... Toto je zatím ještě jenom úvod :)

    OdpovědětVymazat
  3. WEEEE!!! Budu tam? Prosím, prosím!

    OdpovědětVymazat