Film: Hrátky s angličtinou (Héraklés - část první) - Play with English (Hercules - part one)

CZECH <<< >>> ENGLISH

This is the story (Toto je příběh)
of a time long ago, (z dávných časů)
a time of myth and legend, (z času mýtů a legend)
when the Earth (kdy Země)
was still young. (byla ještě mladá)
(next part of text below the video - další část textu je pod videem)

Video:


The ancient gods (staří bohové)
were petty and cruel, (byli malicherní a krutí)
and they plagued mankind (trápili lidstvo)
for their sport. (pro svou zábavu)
Plaguing them with suffering, (sužovali je utrpením)
besieging them with terrors. (obléhali je terorem)
For centuries, the people (po staletí se lidé)
had nowhere to turn, (neměli kam obrátit)
no one to look to for help. (nikoho, kdo by jim pomohl)
Until... he arrived. (Až do chvíle... kdy přišel On.)
He was a man (Byl to muž)
like no other. (jako žádný jiný)
Born of a beautiful (narozen krásné)
mortal woman, (smrtelné ženě,)
but fathered by Zeus, (ale zplozen Diem,)
king of the gods. (králem všech bohů.)
Hercules possessed strength (Héraklés vládl silou)
the world had never seen, (jakou svět nikdy neviděl)
a strength surpassed (sílou, kterou překonala)
only by the power of his heart. (jen síla v jeho srdci)
But everywhere he went he was (Ale všude tam kam šel, byl)
tormented by his stepmother, (trápen svou nevlastní matkou)
Hera, the all-powerful (Hérou, všemocnou)
queen of the gods. (královnou všech bohů.)
Hera's eternal obsession (Héřinou věčnou posedlostí)
was to destroy Hercules, (bylo zničit Hérakla)
for he was the constant (protože ten byl stálou)
living reminder of Zeus' infidelity. (žijící připomínkou Diovy nevěry.)
No matter the obstacle, (Nic nebylo překážkou,)
as long as there were people (dokud byli lidé)
crying for help, (volající o pomoc)
there was one man (byl jeden muž)
who would never rest... Hercules.(který si nedopřál oddechu... Héraklés.)

Žádné komentáře:

Okomentovat