Bohové - Gods - 2

V této rubrice se setkáváte nejen s bohy tak, jak je znáte například ze starého Řecka, ale i s bytostmi různých dalších kultur jako jsou například avatarové, démoni a mnohé další:

Strana/Page: 2

Strana/Page: 12, 3
 1. Lukáš Přibyl: Zaměření mého božství 
 2. Co všechno vám říká, když pomyslíte na slovo "bůh" ? 
 3. Lukáš Přibyl: Nedořešená zranitelnost fyzického těla 
 4. Praxe: Ambrozie a změna fyzického těla (za živa)
 5. Mé specifické (osobní) náboženství a zdroj síly
 6. Křehkost organického těla versus věčnost v těle anorganickém
 7. Slovo o "neviditelném" (nebo chcete-li astrálním) světě, Fúriích a bozích
 8. Lukáš Přibyl: Nesnáším milostné vztahy ani současné primitivní lidstvo jako takové
 9. Lukáš Přibyl: Mí uctívači: Vaše modlitba ke mně za pomoci obrazové komunikace
 10. Duchovní praxe: Přenesení sebe sama do filmu jako trénink pro mnohem horší časy (doslova a hned)
 11. Lukáš Přibyl: Má osobní stráž: Jednotky SS (Super-Soldiers)
 12. Návrat na Olymp aneb co všechno dokážete snést
 13. Zkouška vaší víry
 14. Lukáš Přibyl: Byl jsem povýšen !
 15. Duchovní praxe: Myšlenkový štít aneb ochrana před Fúriemi
 16. Chcete se stát mou ženou ?
 17. Ó, jak příjemné je nemuset nic a současně moci vše, co se mi zachce !
 18. Lukáš Přibyl: Poslední boj
 19. Aristokracie extatické Temnoty aneb co si pod tím představit
 20. Již patnáct let říkám "Svět musí začít od znova !"
Strana/Page: 123