Imperativní mandát Nového Olympu - chtěli byste něco takového i v ČR ?

9. 2. 2015 v 18:31 | Kategorie: Orákulum - Oracle | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

je čas poukázat na zajímavou věc v rámci politiky, která je jednou z výhod, které si mohou "obyčejní" lidé pochvalovat. Jedná se o imperativní mandát, který je mírně vylepšený oproti jeho dávnému pochopení...(informace jsou součástí mé publikace "Věk šestý - vydání druhé" - zdarma ke stažení z části "Knihovna" horního menu)

Občané Nového Olympu mají právo na takzvaný imperativní mandát nařízený ústavou magické kultury, skrze který se zaručuje, že občané mohou zadávat přímo příkaz určitému jednomu ministrovi a/nebo více ministrům - jestliže však takoví občané splní následující čtyři podmínky.

Pro možnost imperativní mandát platí následující podmínky:

Podmínka první - sestavení textu příkazu objektivně srozumitelného a především realizovatelného v rámci možností toho kterého ministra (a/nebo ministrů)

Podmínka druhá - je předložení takového textu příkazu Nejvyššímu soudu, jehož pěti-členná rada rozhodne, zda-li je skutečně takový příkaz občanů objektivně srozumitelný a realizovatelný v rámci možností toho určitého ministra (a/nebo ministrů)

Podmínka třetí - na takovém příkazu v rámci imperativního mandátu se musí dohodnout nejméně sedmdesát-pět procent lidí z voličů toho kterého ministra (a/nebo jednotlivých ministrů zvlášť) ke kterému se příkaz vztahuje přímo

Podmínka čtvrtá - příkaz v rámci imperativního mandátu nesmí porušovat ani jeden zákon v rámci magické kultury

Na závěr je potřebné doplnit, že... příkaz v rámci možnosti imperativní mandát nějakému určitému ministrovi (a/nebo ministrům zvlášť) může dávat jen ta skupina lidí, kteří jej volili. Jedna skupina lidí, která volila jednoho určitého ministra, nemůže zadávat příkaz v rámci imperativního mandátu celé Nejvyšší radě jako takové - zadávat příkaz celé Nejvyšší radě jako takové je možné jen v případě, jestliže se tak dohodne nejméně sedmdesát-pět procent voličů od každého ministra zvlášť (a tedy pouze (!) takovým způsobem mohou voliči dát příkaz celé Nejvyšší radě jako celku).

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

1 komentář:

  1. Ne z důvodu, že by to podporovalo další obrovské bujení byrokracie (posouzení, 65% volíčů, atp...).

    OdpovědětVymazat