Přemýšlení: Lidé ztrácí víru v sebe sama

Ano, lidé se už dlouhé věky snaží upínat především na různá oslovení, potvrzení o vzdělání, případné tituly a jiná slovní hodnocení toho či onoho řekněme "zakrslíka" z hlediska víry v sebe sama. Lidé jsou tak mnohdy velice falešní a celý jejich rod se tak podobá velkému divadlu. Což je pro ně nešťastnou "známkou".

Ovšem pravá síla pochází z "pouhé" víry v sebe sama a NE ve slovních označeních a slovních sebe-hodnoceních. Jde o to, že jen ten, kdo se opírá čistě jen sám o sebe BEZ používání slovního hodnocení, ten se zpravidla těší z velké síly. Není to až tak jednoduché, ale jde to...

Já osobně, přestože někdy používám slovních hodnocení, není to pro mě důležité - je to spíše pro bližší pochopení okolí toho, co jsem. Sám před sebou nepoužívám žádného slovního vyjádření, vše funguje především na takzvané "obrazové komunikaci", což mimochodem je pravá moc bohů.

Hlavní je, že lidé ve většině případů hrají vskutku zajímavé (ale) divadlo, které nese známky falešnosti a mnohdy je nechutné. Jde o to hlavní... že se neukazují v tom "pravém světle".  

Závěrem bych jen dodal, že nikomu nevnucuji své postoje či názory, jen říkám své k té či oné věci a vy si buď z toho vezmete či nevezmete něco k srdci (jak se tak říkává).  

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku se můžete vyjádřit: 

Žádné komentáře:

Okomentovat