Správa: Ministerstvo financí a obchodu (MFO) - část první

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Ministerstva a vláda - Departments and government -a- Ministerstvo vnitra a dopravy (MVD)

Upozornění: Úplnou zprávu vám podá až Nejvyšší rada Nového Olympu (až bude vytvořena)

Milí čtenáři,

dnes se podíváme na další ministerstvo kultury Nového Olympu. A tím je ministerstvo financí a obchodu (MFO)

Úvodní informace k MVO:

- hlavním smyslem MFO je pochopitelně co nejlepší správa financí a obchodování na ostrově (i mimo něj, jestliže daná firma původem ze souostroví Nového Olympu vede obchodní činnost v zahraničí)

Nástroj MFO:

- centrální banka ostrova (ta podléhá pouze zákonům ústavy na základě kterých může MFO do určité míry tuto centrální banku využívat)
- trezor nejvyšší rady (což je v podstatě to stejné jako má "trezor" nějaká třeba rodina a v tom trezoru má určité množství peněz se kterými musí umět hospodařit jinak neuspěje)

Jestliže si nejvyšší rada chce půjčit peníze, musí požádat v rámci MFO centrální banku ostrova.
Nejvyšší rada (nebo třeba jen MFO) si může půjčit jen tolik peněz, kolik je schopna splatit během svého období na které byla svými voliči zvolena (jinými slovy není možné aby nejvyšší rada zadlužovala případně i jinou vládu takovým způsobem, že není jisté, kdo dluhy nakonec splatí a tím by pochopitelně bylo zadluženo i obyvatelstvo ostrovní země - toto je kontrolováno nejvyšším soudem, centrální bankou ostrova a také systémy NBS a CMSS, o kterých je více informací v části Ministerstvo vnitra a dopravy (MVD)

Splátky nejvyšší rady (nebo třeba jen MFO) jsou stanoveny jako pro každého jiného a to měsíční s tím, že rozhoduje, kdy o půjčku nejvyšší rada požádá (není tedy možné chtít se mít lépe než na co skutečně mám)

Centrální banka ostrova má z ústavy přímo nařízeno kontrolovat státní trezor, finanční možnosti nejvyšší rady a aktuální stav věcí z hlediska finančnictví na ostrově (s pomocí nejvyššího soudu a systému NBS a CMSS, o kterých již výše byla řeč)

Jestliže centrální banka zjistí že aktuální nejvyšší rada nemá možnosti si vzít půjčku, o kterou žádá, v takovém případě centrální banka navrhne jiné, ale pro obě strany lepší řešení (a tedy to znamená menší nebo žádnou částku).

Daně na ostrově:

- daně v tomto ostrovní státě se platí pouze jednorázově na začátku každého měsíce a to ve výši sedm procent z celkových příjmů za každý měsíc a to jakéhokoli občana či obchodní společnosti

- obchodní společnosti se daní zvlášť a to také sedmi procenty z jejich celkových příjmů (těmito příjmy se však rozumí to, co utržily pouze v rámci tohoto souostroví, tato vyjimka se však nevztahuje na jednotlivé občany, ale pouze na fyzické osoby jako podnikatele a/nebo právnické osoby)

- je povinností každého občana země Nového Olympu, (ze zákona) oznamovat MFO své příjmy (ty se archivují a nejsou zveřejňovány)

- všechny informace jsou opět kontrolovány systém NBS a CMSS

Pokračování příště... 

Žádné komentáře:

Okomentovat