Přemýšlení: Jóbova neochvějná víra ve svého boha

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Přemýšlení: Už vám někdy pomohla víra ?

Milí čtenáři,

já sice křesťanskou víru "moc nemusím" (protože jsem kdysi začínal jako jeden ze studentíků magie, kteří kdysi byli mučeni křesťany), ale musím tady přede všemi uznat, že sem tam z minulosti vím o nejedné moudrosti, kterou lze použít všeobecně. Tedy v rámci jakéhokoliv náboženství a někdy dokonce i pro nábožensky nevzdělaného. Takže vám jen nabízím jistý pohled na moudrost i z jiné filozofie než jen té zdejší Olympské.

Celá kniha Jobova poukazuje především na neochvějnou a nekonečnou víru v křesťanského Boha (Hospodina v katolické církvi či Jehova u Svědků Jehovových atd.) Takovou víru jsem konkrétně já začal pociťovat až po mém pěta-dvacátém roku fyzického věku - nikoliv však v Boha, ale víru ve mě jako boha (čili v mé vnitřní polyteistické božství). A jak jde rok za rokem, dál a dál, má víra s mou vnitřní silou neustále roste a já jsem stále silnější, odolnější a moudřejší. 

Ukažme si dva příklady, jak si Satan stěžoval u křesťanského Boha a co na to Bůh:

1. Případ z křesťanské Bible: ...nastal den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i Satan. Hospodin se Satana zeptal: "Odkud přicházíš ?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem zemi křížem krážem." Hospodin se Satana zeptal: "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba ? Nemá na Zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého." Satan však Hospodinu odpověděl: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdůvodně ? Vždyť jsi ho ze všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho rukou žehnáš a jeho stáda se na Zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit." Hospodin na to Satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj..."

"...Satan nakonec udělal co mu Bůh dovolil...všechno co bylo Jóbovo zničil či rozkradl s pomocí svých pomocníků... a jako odpověď na Satanovi skutky z Božího dopuštění, Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno." Při tom všem se Jób nijak neprohřešil a neřekl proti Bohu nic nepatřičného. 

2. Případ z křesťanské Bible: ...dalšího dne se Hospodin Satana zeptal "Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba ? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu podnítil, abych ho bezdůvodně mořil." Satan však Hospodinu odpověděl: "Kůži za kůži ! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude do očí zlořečit."

"... Satanovi opět bylo dovoleno ať si má Jóba v moci, avšak ať ušetří jeho život... na to pak Jób reagoval tak, že na své tělo zasažené ošklivými vředy vzal střep, aby se mohl škrábat a posadil se do popela. Jeho žena mu však řekla "Ještě se držíš své bezúhonnosti ? Zlořeč Bohu a zemři." Ale Jób odpověděl: "Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme ?" a ani v tomto se Jób proti svému Bohu nijak neprohřešil.

Vidíte, že víra může dosahovat ohromujících výsledků. A to nebylo úplně všechno. Pravda je, že každý člověk, který něčemu věří, by měl za svou věc bojovat a to s nasazením stále vyššího stupně své víry. Víra totiž nemusí nutně představovat víru náboženskou, ale může se jednat o cokoliv, v co věříte. Nejhůře jsou na tom lidé, kteří nevěří ani sami v sebe. 

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl
(+420) 604 364 905

2 komentáře: