Úvod - Guide: Vznik světa - Říše Titánů (část druhá) Czech only !

Vytvořili si systém pro čas, kdy bude vládnout ta která titánská dvojice. Ostatní se po tu dobu jen bavili nebo odpočívali v různých částech vesmíru. Nad nedělí vládl Heperión s Theiou, nad pondělkem Atlas s Foibé, nad úterkem Krios a Dióné, nad středou Koios s Mnémosyné, vládu nad čtvrtkem měl pak Iapetos s Themis, nad pátkem Ókeanos s Téthys a nad sobotním dnem vládl Kronos se svou manželkou Rheou. Ne všem se poštěstilo mít děti tak jako Atlasovi s Foibé. Na straně druhé dětí Ókeana a Téthys bylo tolik kolik veletoků, řek, potoků a pramenů. Když si mladí Titáni hráli na Zemi, to se znelíbilo nejmladšímu vládci Kronovi, nejchladnějšímu z jejich rodu. Ten si vždy myslel, že city nemají mezi nimi co dělat, protože narušují celkový řád vesmíru, nad kterým on i jeho nejbližší dohlíželi.

Po dlouhé promluvě se Kronovi bratři a sestry zalekli a zakázali tedy svým dětem radovánky. Nejmladší Titán ostatní držel ve strachu tím, že jim vždy připomínal, co by nastalo, kdyby přišli na svět strašliví Storucí obři, věznění v temném podzemí, kam je kdysi uvrhl jejich otec Úranos. A tak utichl všechen smích i zpěv všude ve vesmíru. Aby to tak zůstalo, dosadil se na trůn Kronos sám, který nařídil, že bude od té doby jediným vládcem.

Vždy, když se zdálo, že by jeho bratři a sestry mohli mít nějaké připomínky k jeho způsobům, chladný panovník jim připomněl Storuké a jejich trest, který by následoval. A tak se Titáni zachvěli a před svým jediným a nejvyšším pánem sklonili své hlavy.

Po čase bez radování a zpěvu všichni stále častěji upadali do hlubokého spánku a to celých sedm dní místo šesti. Se stále se rozšiřujícími pustými kraji vesmíru, více a více šedivěli jako jejich okolí. Už to vypadalo, že by snad přirostli ke stěnám svých obřích domovů, kdyby je z jejich ohromujících staveb nezačal každou sobotu přivolávat vládce Kronos do svého sídla.

Tam se bohatě jedlo a pilo a všichni se na tento den rádi strojili a krášlili. Ale nikdy to už nebylo jako za dob před tisíci až miliony let, za dob dětských radovánek a od srdce upřímných myšlenek. Takovým chladným způsobem žili všichni mnoho, mnoho miliónů let...

Žádné komentáře:

Okomentovat