Přemýšlení: Téma týdne [CZ]: Originalita neroste na stromech

Milí čtenáři,

máme tu další zamyšlení, tentokráte pod tématem "Originalita neroste na stromech". A protože je velice těžké být v dnešní době originální, rozhodl jsem se, zde zvýraznit svou nejoblíbenější a zatím nejtěžší knihu. Její jméno je Olympská bible (vydání třetí). Více mých knih najdete ke stažení v části "Knihy-Books" v bočním menu těchto stránek. Pojďme tedy na věc...

Volně (zdarma) ke stažení je celá moje Olympská bible tady: Olympská bible - vydání třetí, rozšířené (květen 2014, Czech only)

Zde je úvod k Evangeliu Nového Olympu...

Tato posvátná kniha přináší moudrost starého Řecka, protože světu je potřeba dát skutečné hodnoty, smysl a ne pokrytectví, které spatřujete v mnohých filozofických směrech. Na světě byl sepsán nejeden svatý text, ale jen některá díla jsou skutečně užitečná pro lidi jakéhokoli smýšlení. Jednu z takových knih teď držíte v rukou.

Olympská bible nikomu nevnucuje ani "dobro" ani "zlo", ba naopak čtenáři ukazuje, že na svět je možné pohlížet z různých úhlů pohledu. Jinými slovy, není všechno "špatné", co pro druhého je. I když řečtí bohové a bohyně jednali někdy amorálně, v jejich životech jsou obsaženy hluboké pravdy a univerzální vesmírné principy. A ty využijí i lidé bez zájmu o náboženství. 

Nemusíte se stát věřícím v bohy starého Olympu, abyste využili staro-novou moudrost těchto posvátných textů. V Olympské bibli se zpočátku setkáte s informacemi týkající se úplného začátku vesmíru. Od prvotního Chaosu, přes vládu Titánů a též Dia Olympského až po magickou kulturu zvanou Nový Olymp. 

Kniha první Olympského Evangelia podle Lukáše přináší jádro celé moudrosti Olympu starého i nového. Texty se však mezi sebou doplňují. Co je však důležité také, je přistupovat k tomuto dílu jako k celku.

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl 

Žádné komentáře:

Okomentovat