Lidé - People: Kultura v běžném životě (třetí část - Sídlo bohů) - Culture of everyday life (third part - The Residency of gods)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/
(Sídlo bohů)

- státní náboženství není stanoveno (pro náboženství není omezení)
- žádné náboženství nemá vliv na státní správu (vládu)
- uprostřed ostrova se tyčí vysoká hora, na jejímž vrcholu je Sídlo bohů (více informací níže)
- okolo ostrova jsou dva silné magické štíty (jeden pro hmotný a druhý pro nehmotný svět)
- do Sídla bohů mají přístup jen bohové Nového Olympu - nikdo jiný

/ENGLISH/ 
(The Residency of gods)

- state religion is not specified (religions have no limits)
- any religion does not affect the state administration (government)
- in the middle of the island rises high mountain, where on the top is the Residency of gods (more information below)
- around the mountain are two strong magical shields (one for tangible and the second for intagible world) 
- only gods of New Olymp have access to the Residency of gods - no one more