Členové - Members: Chcete skutečnou změnu v životě ? - Do you want real change in your life ?

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/
(zdarma)

Milí čtenáři,

pokud nejste spokojeni se současným stavem svého života, pokud chcete velkou změnu, ale být stále sami sebou, pak jste na správném místě. Dveře k čisté moudrosti Nového Olympu jsou vám teď otevřené. 

Následujte kroky za lepší budoucností. Do magické kultury částečně vycházející ze způsobů staré Řecké říše. Teď je to magická kultura Nového Olympu.

TVÍ LIDÉ, TVÉ MYŠLENÍ, NOVÉ MOŽNOSTI...
TEĎ JE TO TVŮJ SVĚT !

Co získáte spojením se s Novým Olympem ?

- čistou moudrost nového i starého věku 
- díky nové kultuře - větší životní sílu
- zdarma lístek do světa vážných, skutečných studentů magie
- zdarma lístek do budoucího magického ostrova (bude neviditelný pro neškolené oči)    
- plus další zvýhodnění oproti nečlenům

Kultura Nového Olympu není jen ostrov. Je všude tam, kde se alespoň jeden člověk řídí zdejšími zvyky. Pokud se chcete stát členem, napište se ZDE <<< (je to zdarma - uveďte vaše jméno nebo přezdívku a nějaký kontakt prosím).

Ti, kdo budou odmítat stát se členem, nebudou mít v kolonii Země žádné zvláštní výhody.

Děkuji,

Autor

/ENGLISH/
(free)

Dear readers,

if you are not satisfied with the current way of your living, if you want to do great change, but still you - then - you are on the right place. The door to pure wisdom of New Olymp is open for you.
 
Come and join to better future. To magic culture partly linked to the ancestors from the Greece ancient empire. Now it´s the magic culture New Olymp.  

YOUR PEOPLE, YOUR THINKING, NEW POSSIBILITIES...
NOW IT´S YOUR WORLD !

What will you gain by joining to New Olymp culture?

- pure wisdom of new and old age
- thanks to new culture - stronger vital force
- free ticket to the world of real and serious students of magic 
- free ticket to new oncoming magic island (it will be invisible for untrained eyes)  
- plus other preferences

The New Olymp culture is not only island. It´s everywhere, where at least one person is guided by local habits. If you want to become member, write yourself HERE <<< (it´s free - your name or nickname and contact please).

Those, who don't want to be one of us, they have no special convenience.

Thank you,

Author