Výjimečná šance pro trestance ! Chcete jít domů ?!

13. 2. 2015 v 17:57 | Kategorie: Orákulum | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

než se pustíme k věci, musím zopakovat, že trest smrti v žádném případě neuznávám, pokud se nejedná o sebeobranu. A to proto, že jednak může dojít k soudnímu omylu (nebyl by to první případ) a jednak proto, že takový trest není trestem v pravém slova smyslu, ale pouhým vysvobozením. A teď pojďme k věci...

Přestože níže uvedené řádky jsou do určité míry inspirovány filmy jako jsou "Hunger games",  "Really smrti" či "Running man (Běžící muž)", jsou zde zásadní změny.

"Rychlá pravidla" hry pro všechny trestance ve věznicích Nového Olympu:

- součástí trestaneckých her může být doslova cokoliv s výjimkou zabíjení samotných odsouzenců

- smyslem trestaneckých her není zabíjet se navzájem, ale splnit jisté úkoly a v případě nutnosti paralyzovat ostatní okolo sebe (více níže)

- vězni dostanou zbraň fungující jen jako dočasný paralyzer, který však může za jistých okolností útočníka zabít (v takovém případě se obránci strhávají body a prodlužuje trest - více níže)

- za každý herní úkol se soutěžícím-trestancům buď přidává nebo strhává určitý počet bodů (skóre se může pohybovat dokonce i takzvaně "do mínusu")

- trestanecké hry jsou povinné doslova pro každého odsouzence z jakékoliv země i věznice

- vyhrává ten odsouzený, který nejenže splní alespoň tři čtvrtiny ze zadaných úkolů, ale současně ten, kdo má nejvíce plusových bodů

- tyto hry jsou placené (takže všichni, kdo se chtějí bavit na "účet odsouzených", musí nejdříve zaplatit)

- výše uvedené až strach-nahánějící hry jsou opravdu brutální a to doslova (s tím je pochopitelné, že se tak stane sem-tam nehoda, při níž ten či onen odsouzený zahyne)

- v těchto hrách nelze zvolit možnost "vzdávám se" - existují pouze dvě možnosti - vyhrát a jít domů nebo prohrát a pokračovat v dalších kolech - popřípadě zahynout při herní nehodě)

Závěrem bych jen zdůraznil, že... trestanecké hry slouží především jako inteligentní zábava. Současně však i jako zdroj finančního příjmu pro věznice a stát. Rozhodně není cílem vyzabíjení odsouzenců, ale naopak bavit lidi pořád a pořád do té doby, dokud budou vězni existovat (a to budou dokud všichni nezvítězí a podobně viz výše). Lidé venku alespoň vidí, co se děje s odsouzenými, jak trpí a na straně druhé stát získává z této zábavy peníze.

Jsem si jist, že by výše uvedené spousta i dnešních lidí uvítala !

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

1 komentář: