Vaše vnímání přírody

29. 1. 2015 v 15:56 | Kategorie: Přemýšlení - Thinking | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

dlouhodobě pozoruji, jakým způsobem a do jak velké míry lidé vnímají přírodu okolo sebe. Přírodou se nemusí rozumět nutně pouze lesíky či parčíky plné stromů a rostlinstva (popřípadě i zvířectva). Příroda je (doslova) všude kolem nás a to i když v dané chvíli sedíte například v kanceláři vaší firmy někde uprostřed velko-města stejně jako i v případě myslivce kontrolujícího úroveň žrádla pro své lesní "obyvatelstvo".

I to město (konec-konců) muselo být někde postaveno a tím "někde" se míní pochopitelně příroda sama. Nebo jinými slovy v prostoru "pronajatého domu", který lidé užívají. A nezapomínejte, že to všechno někdo sleduje. Příroda sice projevuje svou vůli jiným způsobem než na co jsou lidé zvyklí, ale stále se jedná o živý organismus, kterému nejsou zdaleka všechny lidské činy takzvaně "šuma-fuk".

Takže i ta "hloupá" příroda (jak si někteří asi myslí) má svou vůli a vnímá i bolest. Planeta Země tak není nic jiného než jen výše zmíněný "pronajatý dům", který lidstvo může na určitou dobu využívat. A který lidstvo neustále víc a víc zraňuje. Přičemž snahy pár jedinců či jistých skupin pro záchranu přírody jsou celkově nedostatečné. A to je fakt.

Proto bych tímto článkem chtěl zdůraznit, abyste se v prvé řadě zamysleli nad tím, co vám tady říkám a současně více prožívali to, co se v přírodě odehrává. Stejně jako člověk tak i příroda sama potřebuje jisté pochopení od ostatních. Pokud ne, může jim být zanedlouho zrušena "smlouva o užívání svého pronajatého domu" a to vzhledem k možnostem přírody...velice rychle.

! Doporučená duchovní praxe: 

- vnímat přírodu svými pocity a ne (!)  slovy
- nechte pracovat ne rozum, ale pouze obrazy a pocity
- je to velice dobrá praxe pro takzvanou obrazovou komunikaci

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

1 komentář: