Upozornění ! Warning !

 CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Milí čtenáři,

některé informace na těchto stránkách „http://the-age-sixth.blogspot.cz/“ nebo "http://the-age-sixth.blogspot.com/"  (dále jen „stránky“), mohou být nebezpečné, a proto se silně doporučuje k takovým informacím (nebo cvičením a jiným pokynům) přistupovat s opatrností. Autor těchto stránek Lukáš Přibyl (dále jen "autor") nenese zodpovědnost za nesprávné použití, nedodržení doporučených postupů, nepochopení nebo nesprávné pochopení, nebo zneužití jakékoliv informace, obrázku nebo filmu z těchto stránek.

Informace z těchto stránek čtete/sledujete úplně dobrovolně a pouze na vaši vlastní zodpovědnost. Jakákoliv cvičení nebo pokyny děláte pouze na vaše vlastní nebezpečí a podle vaší volby a uvážení na základě vašeho svobodného rozhodnutí.

Ať se vám tu libí,

Autor

/ENGLISH/

Dear readers,

some information on this website „http://the-age-sixth.blogspot.cz/“ or "http://the-age-sixth.blogspot.com/" (hereinafter referred to as "website"), can be dangerous, therefore it is strongly recommended to approach such information (or exercises and instructions) with caution. The author of this website Lukáš Přibyl (hereinafter referred to as the "author") is not responsible for improper use, failure to comply with recommended procedures, misunderstanding or misinterpretation, or misuse of any information, picture or film of this website.

You read/watch this website completely voluntarily, and at your own risk only. Exercises or instructions you do at your own risk and according to your choice and discretion on the basis of your free decision.

I wish the website will be useful for you,

Author