Rozbor mého božství a duchovních titulů

Zveřejněno: 8. 12. 2014 | Kategorie: Bohové - Gods | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Zprávy: S tímto článkem souvisí i tyto informace:
  1. Bohové: Lukáš Přibyl: Jmen mám mnoho. Sám si však nenechávám žádné. 
  2. Tituly akademické, duchovní 
  3. Orákulum: Kdo všechno je vlastně duchovní...
  4. Správa Nového Olympu: Lukáš Přibyl, jeho tituly a vyznamenání 
Milí čtenáři,

z výše uvedeného jste mohli celkem jasně vypochopit, kdo v krátkosti řečeno jsem a to nejen na základě titulů duchovních stejně jako z části i materialistických, ale i na základě staro-nového druhu mé vnitřní a v některých případech i vnější komunikace (nejen) s tímto primitivním světem. Pojďme ale dále...

Zde se budeme bavit o věcech, které jsou čistě duchovní, ostatní tituly či vyznamenání vás teď nemusí až tolik zajímat (na to se případně může v budoucnosti vyčlenit zvláštní článek). 

Někteří jste v minulosti projevili zájem o mnou navrhovaná duchovní vyznamenání a tituly. Mohu vám říct, že takové tituly získáváte ve svém životě zcela automaticky. Jak to ? Na základě počtu skutečně "odpracovaných" let v oblasti duchovní teorie, popřípadě i praxe. Ten z vás, kdo se věnuje jen duchovní teorii, může získat maximálně jen titul "magistr duchovních věd" (MDV, píšící se za jménem) a jen ten, kdo se věnuje i duchovní praxi, může získat titul "doktor duchovních věd" (DDV, píšící se za jménem). 

Pokud se ptáte za jak dlouhou dobu ? A kdo uděluje tituly či vyznamenání ? Zde je v krátkosti takový přehled: 
  • titul "student duchovních věd" (SDV, píšící se za jménem) získáváte automaticky po "odpracování" alespoň dvou až čtyř roků v rámci duchovní teorie. 
  • titul "magistr duchovních věd" (MDV, píšící se za jménem) získáváte automaticky po "odpracování" nejméně pěti roků v oblasti teorie duchovních věd. 
  • titul "doktor duchovních věd" (DDV, píšící se za jménem) získáváte automaticky po "odpracování" nejméně deseti roků a v rámci toho musíte mít splněno nejméně pět roků duchovní praxe.
V případě duchovních získáváte tituly dle výše uvedeného a to zcela automaticky. Navíc nejde o  nějaké zvláštní výhody, ale jen o jakési zpřehlednění, kdo je (přibližně) na jaké duchovní úrovni. Lze říct, že je to rovněž i o jakémsi vašem svědomí před vámi samotnými ("narážím" na automatické získávání titulů). 

Nemělo by totiž žádný smysl, pokud by si například nějaký patnáctiletý chlapec dával ke svému jménu (výše zmíněný) doktorský titul DDV a to s žádnou "odpracovanou" duchovní teorií ani praxí (tím by opravdu takový chlapec žádné výhody nezískal). Totéž platí i pro kohokoliv dalšího, kdo by případně chtěl být například nějak zajímavý před okolní společností (bylo by mu to naprosto k ničemu). 

Jinými slovy neztrapňujte se už jen sami před sebou a dbejte poctivě výše uvedeného a to jak v oblasti duchovní praxe, tak i v rámci duchovní teorie. Uvídíte, že už jen díky tomu budete pak na sebe o to více hrdí. 

No a teď k shrnutí mých vlastních duchovních hodnot = jakožto Lukáše Přibyla:

- mým duchovním titulem už několik let je doktor duchovních věd (DDV, píšící se za jménem)
- již od věčnosti jsem současně i bohem, který přišel před zhruba třiceti lety na tento svět

Zcela jistě si většina z vás klade otázku "no ale proč, když je tím bohem, neudělá s tímto světem něco (?) - nebo - proč nevyužije své božství jiným, značně viditelnějším, způsobem než doposud?" - ano má pravdu ten, kdo se takto ptá, ale pravda je trochu zajímavější = i když jsem bohem už od dávných věků, nejsem zdaleka jedinou takovou bytostí v celém veškerenstvu a tudíž je pochopitelné, že nechci příliš popouzet proti sobě jiné duchovní bytosti. Pro mě je tudíž výhodnější si zajišťovat věci tak trochu (jak bych to jen řekl ?) "po staru" nebo jinak řečeno tak trochu "staromódním způsobem".

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl, DDV
doktor duchovních věd

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

Žádné komentáře:

Okomentovat