Můj názor na: Jak by měla vypadat Evropská unie

Zveřejněno: 11. 12. 2014 | Kategorie: Přemýšlení | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

nebudu se zde pochopitelně vyjadřovat úplně o všech bodech, které jsou obsaženy v dozajista obsáhlých početných publikacích týkajících se Evropské unie a jednotlivých členských států. Cílem článku je poukázat jen na některé (rovněž důležité) věci a to takzvaně v bodech, jak je vidím já. Nuže začněmež...

- všechny státy EU by měly být co nejdříve sjednoceny a to tak, že úplně (= kompletní zrušení všech hranic u všech členských států (více níže) = sjednocení do jednoho jediného faktického státu pod názvem Evropská unie)

- výše uvedené znamená rovněž úplné zrušení všech vlád jednotlivých států a vytvoření pouze jediné demokratické vlády v Bruselu (bez politických stran - pouze jednotlivci - více níže)

- výše zmíněná vláda musí být socialistická (= čili zjednodušeně řečeno - Sociální spravedlnost je rovnost, nerovnost je nespravedlnost. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků vede k nerovnosti, proto musí být nějakým způsobem socializováno (převedeno na společnost). = s tímto souhlasím přibližně z 80 % - a já dodávám, že výše uvedené by se mělo týkat jen opravdu velkých firem, které by měly být socializovány (tedy znárodněny, převedeny kompletně na stát), na straně druhé opravdu "malí" podnikatelé jsou sice podporováni, i když v omezené míře (ale není tam vyloženě zásadní problém)

- s tím souvisí i sjednocení všech armád států EU pod jediného velitele (v Bruselu) - EU bude mít jednu jedinou armádu (bez podmínky) s jednou jedinou centrálou (viz výše) a to tak, že jednotlivé státy už nebudou mít žádnou armádu (tedy ne tak jak to bylo doposud) - jednotlivé členské státy už nebudou moci rozhodovat o přítomnosti ani budoucnosti svých vojáků

- je třeba zavést režim třebaže demokratický ale přesto socialistický (viz výše)

- nepodporuje se volení stran, ale POUZE politických jednotlivců (viz níže); tím je zajištěna výrazně transparentnější politika (dozorující orgán "Nejvyšší soud" - pět členů). Ať už Nejvyšší rada či Nejvyšší soud - všichni jsou voleni pouze "obyčejnými" lidmi (= demokraticky)  

- vytvoření zcela nového chápání vlády (viz výše) = čili zrušení parlamentu, prezidentů i premiérů (a podobně) - vyplývá z toho = zavedení jedenáctičlenné Nejvyšší rady (v Bruselu) a rovněž ve stejném hlavním městě kontrolní orgán Nejvyšší soud (= pět členů) tak jak je výše nastíněno. Opět zdůrazňuji, že vše na základě demokratických voleb. 

V případě, že si vzpomenu ještě na jiné rovněž důležité věci, uvedu to opět na těchto stránkách.

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

Žádné komentáře:

Okomentovat