Manželství ve starověkém Řecku

Zveřejněno: 16. 12. 2014 | Kategorie: Orákulum | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Milí čtenáři,

teď se společně se mnou podíváte na život v manželství, který je do určité míry podobný i v rámci kultury Nového Olympu:

- níže uvedené informace se týkaly hlavně Athén

- bylo obvyklé, že se mezi sebou brali pouze dva lidé různého pohlaví 

- naopak takzvaná polygamie (čili mnohomanželství) byla tehdy považována za barbarství

- ženy moc dobře věděli, že "v jednotě je síla", a právě proto téměř všechny byly provdané 

- jakási spodní věková hranice pro zákonem povolenou svatbu v podstatě tehdy v Řecku neexistovala

-  ovšem v některých částech starého Řecka se provdávaly dívky velice brzy po čtrnáctém roku svého věku (takovéto dívky či ženy si zpravidla braly o dost staršího muže, který měl okolo třiceti roků, ale byly i výjimky v podobě mladších ženichů) 

- navíc zde byla zvláštnost v tom, že ty dívky se obvykle provdávaly za svého příbuzného (což by v dnešní době Nového Olympu neprošlo) 

- budete se možná divit, ale tehdy bylo v mnoha případech docela běžné si brát svého například bratrance nebo strýce a podobně

- ovšem tento incest měl své hranice - například nebyly překročeny hranice jako například - v případě vztahu mezi dětmi a rodiči atd. - to prostě povoleno nebylo

-  je však velice zajímavé upozornit na tuto výjimku: zatímco vztahy mezi sourozenci majícími společnou matku byly považovány za incest, tak vztahy sourozenců majících společného otce povoleny byly (to je zajímavé, vskutku)

- v některých (!) částech Řecka byl incest v podstatě povolený úplně ale Nový Olymp něco takového nepovoluje 

- co se týká dědictví, tehdy se dědilo tak, že mohli dědit pouze muži (ženy dědily jen v případě, že neměly bratry ani syny)

- součástí svatebních chvil byly obvykle zvláštní rituály a obřady

- lidé se tehdy nejraději vdávali/ženili v době úplňku měsíce ledna (obzvlášť proto, že v ten měsíc bylo nejméně práce)   

- intimním chvílím předcházel fakt, že nevěsta šla ve večerních hodinách do domu svého muže (a to v průvodu s pochodněmi, v rámci kterého se zpívala takzvaná svatební píseň) - následně matka jejího muže doprovodila nevěstu do domu - a pak jakmile byli manželé v ložnici, ostatní přede dveřmi zpívali dostatečně hlasitě svatební píseň tak, aby přehlušili "nevěstino vzdychání"

- mezi nejdůležitější část manželské "smlouvy" patřil i úkol ženy, aby co nejdříve zplodila se svým mužem dítě (tak byla mimochodem i lépe přijata do rodiny svého muže)

- svatby rozhodně nebyly povoleny mezi otroky a jim podobnými neobčany

- pokud by došlo na smrt manžela (což bylo časté vzhledem k častému věkovému nepoměru) a tito manželé by neměli potomky, taková manželka se pak vracela do své původní rodiny a tam ji zanedlouho čekal další výběr partnera

- za dob starého Olympu platil velice přísný zákon o "cizoložství" na což hledí i kultura Nového Olympu

- v případě znásilnění či milostných záležitostí ze strany manželky... bylo podmínkou aby se s ní manžel co nejdříve rozvedl (a s cizoložníkem se mohl její manžel buď fyzicky poprat a případně i jej beztrestně zabít nebo zahájit soudní řízení či rovnou zaplatit tučné finanční odškodnění)

- v tehdejších časech byly tresty za cizoložství velice přísné (a hledí na to i kultura Nového Olympu přísně)

- v těch časech jen na určitých místech Řecka však existovaly i docela zajímavé výjimky, kdy se výše uvedené věci manželství zdaleka nebraly tak vážně a dramaticky (prostě každý z manželů žil od sebe odešel a žili jinde - to bylo celé v podstatě a žádné složité věci se kolem toho neděly)

- pokud manželé měli při rozvodu potomky, takové děti zůstaly většinou se svým otcem (je to zvláštní ale je to tak)

- pokud zemřel muž, tak žena zůstává v jeho domě dále i s jejich dětmi

- v dobách starého Řecka je očividné, že ženy měly dosti znevýhodněnou pozici oproti mužským občanům

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

Žádné komentáře:

Okomentovat