Co všechno vám říká, když pomyslíte na slovo "bůh" ?

Zveřejněno: 15. 12. 2014 | Kategorie: Bohové - Gods | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Související články:
Milí čtenáři,

teď si trošku pohrajeme se slovíčkem -bůh- -god- -deus- (a podobně). Pravda je, že slovům dává význam až řečník sám. A pokud jej okolí nepochopí, sám řečník jim to milerád vysvětlí. Nejdříve se ale pojďme podívat na takové to zažité chápání slova "bůh". A pak se můžete níže v komentářích vyjádřit i vy sami...

Na světě existuje mnoho náboženských směrů. Některé zahrnují uctívání jediného Boha (například v křesťanském monoteismu) a na straně druhé stojí takzvaný polyteismus (tedy uctívání více bohů s čímž se setkáváme například ve starém Římě či Řecku). Každý má v sobě něco zajímavého. Přestože se jedná o stejné slovo (bůh / Bůh), jsou zde kvantitavní a především kvalitativní rozdíly. 

Čeho nedosahují bohové v rámci polyteismu na rozdíl od monoteistického Boha:

- všudypřítomnost - přestože bohové snad všech kultur mají schopnost teleportace (tedy přenášení se i na velmi vzdálená místa během krátké chvíle), jeden polyteistický bůh nemůže být na více místech současně (bohové se mohou různě obrazně řečeno "kopírovat", ale jejich vědomí jako takové zůstává pouze na jednom místě)

- všemohoucnost - například starořečtí bohové dosahují obrovské síly a jejich schopnosti mohou někdy vzbuzovat úžas a jindy děs a hrůzu, ale přesto všechno (!) jeden polyteistický bůh (sám za sebe) není všemohoucí (a navíc existují místa obzvlášť v "neviditelném" světě, kde i bohové mohou být zraněni)

- vševědoucnost - v různých legendách se píše například o řeckém Diovi, že všechno ví a všechno zná a současně se dodává, že pokud neví, tak se to dodatečně doví. No to samo o sobě ukazuje na skutečnost, že vševědoucnost polyteistický bůh nemá (a to i přesto, že se někteří bohové mohou vychloubat, že ví vše)    

- absolutní nesmrtelnost - bohové v polyteismu dosahují zpravidla hrubohmotné (tedy fyzické) nesmrtelnosti a to jak z hlediska stárnutí, tak i z hlediska fyzické zranitelnosti. Jsou tedy jak nezranitelní, tak i věční. Avšak jak známo existují možnosti, jak zranit i boha (většinou se však takové informace nedostávají k "obyčejnému" smrtelníkovi)

Výhody polyteismu na rozdíl od monoteismu:

- bohové z různých kultur jsou (z jistého úhlu pohledu) více v kontaktu s lidmi (Bůh v monoteismu má do značné míry odstup od lidí ve fyzické úrovni a lidé jsou tak "připoutáni" jen k myšlence víry a dodržování jistých pravidel)

- polyteističtí bohové se dokáží díky své kvantitě (množství) a různorodosti kvalit (jejich schopnosti, božské možnosti) lépe vměstnat do společnosti lidí (= leckterý bůh v mythologii starých kultur se častokrát i rád teleportoval do blízkosti nějakého člověka nebo skupiny lidí přímo ve fyzickém světě - Bůh v monoteismu čistě sám za sebe něco takového v podstatě neudělal a nezhmotnil se ve fyzickém světě - v tomto případě se nepočítá ani jeho legendární syn Ježíš Kristus a ani cokoliv tomu podobného)

- například antičtí bohové jsou výrazně lidštější než monoteistický Bůh (což je na jedné straně dobré, ale na straně druhé je to činí méně dokonalými a tak z hlediska jejich božské kvality je například rozsah s účinky magické síly bohů slabší atd.)

- no a rovněž z historie této planety Země je jasné, že člověk nejdříve věřil v mnohobožství (tedy polyteismus) a a monoteistická náboženství byla vynucována (je z toho krásně poznat, že by možná člověk nikdy nepoznal křesťanství nebýt vynucování si této umělé víry)

Teď se pohneme trošku dále a sice... 

Jak už jsem v úvodu tohoto článku řekl, skutečný význam slov určuje až řečník sám. To znamená že například pod slovem -bůh- či (z angličtiny) -god- nebo (z latiny) -deus- si lidé mohou představit cokoliv. Nebo jim to dodatečně a milerád vysvětlí řečník sám. A to přestože výše uvedené překlady znamenají vždy jedno jediné české slovo -bůh- (a to bez ohledu na velikost počátečního písmene).  

Ale v zažitých představách výše uvedené slovo i s překlady znamená prostě -bůh- Jenže jak už bylo výše řečeno, není bůh jako bůh. Je více typů bohů a nemusí se nutně jednat jen o pouhé základní rozdělení - monoteistický nebo polyteistický bůh (je tedy více typů bohů).  

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku nebo v >>> Chatovací místnosti těchto stránek se můžete vyjádřit:

2 komentáře:

 1. Když o sobě říkáš, že jsi bůh, máš na mysli boha v monoteistickém, nebo polyteistickém smyslu? Věříš v existenci i nějakých dalších bohů?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ad 1 - v polyteistickém smyslu

   ad 2 - řeknu to asi tak - jsem si jist, že někde ve vesmíru existují i jiní bohové (ale nenazýval bych uctíváním, ale spíše respektem)

   Vymazat