Orákulum: Pythijské, Isthmické a Nemejské hry

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace:
Pythijské hry

- jejich místo bylo v Delfách
- vyjadřovala se tím jistá pocta bohu Apollónovi
- v rámci těchto her se konaly hudební soutěže
- nejdříve se konaly každého osmého roku a později vlivní lidé došli k závěru, že bude lepší, když se budou tyto hry konat každé čtyři roky (podobně jako "Olympiáda")
- později tyto hry zahrnovaly nejen hudební soutěže, ale i atletické
- mezi věcmi konajícími se v rámci Pythijských her byl nejen zpěv, ale i instrumentální hudba či třeba drama a recitace (atd.)
- vítěz získává vznešený věnec vytvořený z vavřínových listů

Isthmické hry

- konalo se tak k poctě bohu Poseidona
- po celém Řecku se tyto hry nekonaly vždy (ale až od roku 581 jejich letopočtu)
- tyto hry se konaly každé dva roky
- součástí byly atletické soutěže
- vítěz získal věnec ze sušeného miříku a později borový věnec

Nemejské hry

- tyto se konaly v rámci úcty k nejvyššímu bohu Diovi
- říkává se, že tyto podobně jako i Olympiádu založil syn Diův Héraklés (v některých legendách se praví, že se jedná o hrdinu jménem Adrástos)
- po celém Řecku se tyto hry jakožto slavnost začaly konat od roku 573 jejich letopočtu
- tyto hry se konaly vždy každé dva roky
- opět se jedná především o atletické soutěže
- vítěz získal věnec z čerstvého planého miříku

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku se můžete vyjádřit:

Žádné komentáře:

Okomentovat