Knihovna Lukáše Přibyla (KLP): Zapůjčení vašeho autorského knižního díla = finanční podíl v níže zmíněné Velké knihovně a škole duchovních věd

Zveřejněno: listopad 2014 | Kategorie: Knihovna | Autor: Lukáš Přibyl, DDV

Související informace:

Milí čtenáři, návštěvníci Věku Šestého,

jak jste si mohli z výše uvedeného přímého odkazu všimnout, již nějakou dobu dávám především duchovně zaměřeným lidem možnost podílet se na vývoji a samotné existenci vznikající výše zmíněné knihovny, která již dnes má název po jejím zakladateli, tedy po mně. 

Knihovna Lukáše Přibyla je jak známo zaměřena především na oblast duchovní s tím, že není důležité na jakou přesně oblast duchovní se zaměřujete například Vy. Někdo je třeba věřící křesťan, jiný svůj život zasvětil magii, ale pro každého má tato knihovna své místo.

TÍMTO NABÍZÍM VŠEM AUTORŮM HONOROVANOU SPOLUPRÁCI:
(POZOR ! Do toho se započítávají i takoví autoři, kteří svá díla neprodávají v knihkupectví)

- funguje to tak, že autoři zapůjčí svá díla do užívání této stále se rozšiřující duchovní knihovny KLP a za to dostanou podílnický list s určitou přímo úměrnou hodnotou (ověřený u notáře)

- podílnický list = "prozatimní akcie" = protože později získá knihovna status akciové společnosti (a tedy "Knihovna Lukáše Přibyla, a.s.), všechno má svůj čas

- výše zmíněná přímo uměrná hodnota = dle odborného posouzení toho či onoho autorského díla = z toho se odvozuje hodnota podílnického listu 

- zmíněná hodnota každého podílnického listu kontinuálně nabývá na stále větší finanční hodnotě

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku se můžete vyjádřit:

Žádné komentáře:

Okomentovat