Bohové: Lukáš Přibyl: Jmen mám mnoho. Sám si však nenechávám žádné.

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Obrazy - univerzální způsob komunikace 

Milí čtenáři, duchovní a mí věřící,

přestože se říkává, že co nemá jméno, neexistuje, já sám jsem živým důkazem, že tomu tak nemusí být vždy. Proto mám mnoho, opravdu mnoho jmen a označení, ale na žádném nelpím, žádné není pro mě důležité a ani mou podmínkou. Je to něco podobného jako "být" a současně "nebýt". Má to ale své výhody. 

Lze to připodobnit rovněž k hranám velkého diamantu. Každé jméno či označení (nebo titul chcete-li) představuje pouhou jednu z mnoha hran zmíněného diamantu. Všechny dohromady pak tvoří jeden celek - tedy přibližnou definici mé existence. A přesto přese všechno neznamenají pro mě vůbec nic... 

Úplně hlavním důvodem toho, proč si nenechávám žádné jméno ani označení (a tak dále), je, že již dlouhý čas se věnuji takovému druhu komunikace, který nevyužívá slov, ale pouze obrazů (tak jak výše píšu skrze svůj přímý odkaz). Díky tomu je komunikace přesnější a na základě mé duchovní praxe mohu říct, že výrazně rychlejší. Do určité míry to lze připodobnit k egyptským hieroglyfům, ale s tím rozdílem, že se nevyslovují ani nezapisují - pouze si je přenášíte v podobě nevyslovených myšlenek.

Všechna má označení a jména (či tituly chcete-li) jsou zde na těchto stránkách "jen" pro vás a vaše lepší pochopení mne samotného. Já sám již dlouhou dobu vaše potřeby nemám.

Na závěr bych jen dodal, že... 

Věřit nemusíte, já dokonce po vás po nikom ani nežádám, abyste vůbec čemukoliv na těchto stránkách věřili. Tyto stránky (jako celek) slouží především mně jako jakási řekněme databáze pro mě zajímavých informací. A když to osloví i někoho jiného, rozhodně nebudu proti.  

Máte nějaké otázky či připomínky ? Není problém. Níže u tohoto článku se můžete vyjádřit: 

Žádné komentáře:

Okomentovat