Film: Hrátky s angličtinou (Héraklés a Gilgameš) - Play with English (Hercules and Gilgamesh)

CZECH <<< >>> ENGLISH
(video níže od  9:00 minut <<< >>> video below from 9:00 minutes)

Gilgameš: After you my friend.
Gilgameš: Až po tobě příteli.

Gilgameš: Ááách. None left for the gods.
Gilgameš: Ááách. Pro bohy už nic nezůstalo.

Gilgameš: What a pity. Soon the world will tremble. With arrival of Dahak.
Gilgameš: Ó jaká škoda. Již brzy se svět bude třást. S příchodem Dahaka.


Héraklés: I trusted you.
Héraklés: Já ti věřil.

Gilgameš: Please, don´t think too badly of me. You see, Hercules, we´re in the middle of war, and in war, there´s always betrayal. 
Gilgameš: Ó prosím... neber to nějak špatně. Víš Hérakle, jsme uprostřed války, a ve válce je vždy nějaká zrada. 

Héraklés: You betrayed more than just me. 
Héraklés: Zradil si víc než jen mě. 

Gilgameš: The destruction that you've seen across the land is the direct fallout from a battle raging high above. Between the gods and my master.
Gilgameš: Zhouba, kterou jsi dosud viděl po celé zemi je přímým důsledkem boje zuřícím vysoko mimo naši úroveň. Mezi bohy a mým pánem.

Gilgameš: You see, when I lost my family, I did lose my faith. And in my deepest despair,
I heard the voice of Dahak. A voice so pure, so true, I knew I had found salvation.
Gilgameš: Víš, když jsme ztratil svou rodinu, ztratil jsem i svou víru. A v mé nejhlubší beznaději, zaslechl jsem hlas Dahaka. Hlas tak čistý, tak pravdivý, že jsem věděl, že jsem nalezl spásu.

Héraklés: I'd like to meet him. I bet we'd have a lot to talk about.
Héraklés: Rád bych se s ním setkal. Vsadím se, že si o tom máme hodně co říct.

Gilgameš: You already have.
Gilgameš: Už jsi ho poznal.

Gilgameš: He's the darkness that you hold closest to your heart.
Gilgameš: Je temnotou, kterou si neseš hluboko ve svém srdci.

Gilgameš: Without the nectar, the gods won't be strong enough to prevent Dahak's arrival. All he needs is the sacrifice of a warrior heart.
Gilgameš: Bez nektaru nebudou bohové dostatečně silní, aby zabránili příchodu Dahaka. Vše co potřebuje, je obětovat srdce válečníka. 

Héraklés: You took the easy way out. You couldn't face your pain, so you gave up on yourself and everyone who believed in you !
Héraklés: Vybral sis lehkou cestu. Nemohls ustát bolest v svém nitru a tak jsi se zřekl sám sebe i všech, kdo v tebe věřili !

Gilgameš: You are a fool, Hercules. You're blinded by your own goodness. In a way, you're your own worst enemy.
Gilgameš: Jsi blázen Hérakle. Jsi zaslepený svou vlastní dobrotou. Jistým způsobem jsi svým největším nepřítelem.

Héraklés: Wrong. Now I'm yours.
Héraklés: Špatně. Teď jsem tvým.

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl
Návrat do zdejšího rychlého průvodce <<<  

2 komentáře:

 1. Aj angličtina. Jestli to má být nějaký rozhovor, je to zajímavé, ale moc jsem to nepochopila. Mě některé věty se nedávájí k sobě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vítej, jak se máš (?),

   ano, jedná se o rozhovor Héraklea a Gilgameše. Gilgameš zradil Héraklea za cenu přijmu Temnoty do svého nitra, kterou mu podstrčil nejtemnější z temných bohů Dahak. Gilgameš se před Héraklem snaží do určité míry ospravedlnit a vysvětluje mu, proč se zachoval tak jak se zachoval.

   Cílem výše uvedeného článku je především procvičování si anglického jazyka. Říkám tomu spojení příjemného s užitečným.

   S pozdravem,

   Lukáš

   Vymazat