Bohové: Schopnosti: Některé možnosti řešení stavu nouze

Zpráva: Níže uvedené informace jsou určeny pro pokročilé studenty magie a jim podobné duchovní. 

Níže uvedené postupy jsou:

1. Urychlené pohlcování energie z okolí (například z lidí, zvířat atd.)
2. Zesílení urychleného pohlcování VŠEHO v okolí (tedy nejen energie, ale i veškeré hmoty)

ad 1 Postup při urychleném pohlcování energie nejen z blízkého okolí
(tohoto cvičení je vhodné využívat pouze jednorázově ve stavu skutečné nouze)

- duchovní si zvolí do čeho konkrétně chce převádět energii z okolí (například do svého prstenu či hole nebo přímo do sebe sama)
- s pomocí své představivosti se ve svém nitru soustředí na postupující sálající proud životní energie směrem z okolí do svého nitra (čili duchovní postupně vysává energii z různých věcí svého blízkého a v případě potřeby i vzdáleného okolí)
- tento stav je vhodný například v případě, že by duchovního někdo vystavoval obrovské bolesti a tak ho mučil (možností využití je ale vždy na vůli toho kterého duchovního)    

ad 2 Postup při zesíleném urychleném pohlcování všeho v okolí (tedy nejen energie)

- postup je podobný jako u výše uvedeného (ale s následujícími rozdíly) 
- duchovní si tentokrát nevybírá konkrétní věci či lidi nebo zvířata (a podobně), ale podobá se předmětu s extrémní schopností pohltit do sebe doslova cokoliv
- po dokoneční procesu je okolo duchovního vytvořen velice odolný štít pokrývající všechny části jeho těla (je to do určité míry něco podobného jako byste roztavili všechnu hmotu a spolu s energii z okolí z toho všeho vytvořili neproniknutelný magicko-fyzický štít)

Výše uvedená cvičení (či kouzla chcete-li) je doporučeno dělat jen opravdu v těch nejtěžších stavech nouze. Máte-li nějaké nejasnosti, připomínky či otázky, zadávejte je buď pod tímto článkem nebo v části Chat v rámci bočního menu.

Žádné komentáře:

Okomentovat