Správa: Ministerstvo vnitra a dopravy (MVD)

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Ministerstva a vláda - Departments and government

Milí čtenáři,

minule jsem vám pověděl ve zkratce o jaká ministerstva se ve vládě Nového Olympu jedná a teď si povíme o prvním z nich, tedy o Ministerstvu vnitra a dopravy, a to podrobněji...

Úvodní informace k MVD:

- hlavním cílem tohoto ministerstva je udržování celkového pořádku a dodržování zákonů v rámci celé ostrovní kultury a to u všech bez vyjimky
- udržování pořádku se tedy vztahuje i na pravidla v rámci ostrovní dopravy
- MVD spravuje i ostrovní policii, která je jedním z významných nástrojů pro udržení pořádku v zemi

Nástroje MVD:

- policie
- tajná služba
- cmss (centrální magický sledovací systém)
- nbs (nejvyšší bezpečnostní systém)

Nejvyšší bezpečnostní systém NBS (v krátkosti):

- správa informací z celého souostroví (z počítačů, kamer či chytrých televizí a tak dále)
- tyto informace jsou zjišťovány především z nainstalovaných skrytých kamer ve všech oblastech ostrovů ale také v případě potřeby z počítačů (což ovšem musí odůvodnit nejvyššímu soudu a systému CMSS, aby nedošlo ke zneužití moci)
- skrytý kamerový systém je vybaven i zbraněmi pro případnou potřebu rychlého zásahu než by přijela policie nebo v krajním případě armáda
- audio-visuální data budou tedy hlavní položkou NBS
- tyto informace NBS automaticky předává systému CMSS

Centrální magický sledovací systém CMSS (v krátkosti):

- cmss kontroluje především jestli nedošlo k porušení ústavních zákonů (a to v reálném čase okamžitě)
- cmss přijímá a kontroluje informace od v hierarchii níže postavených magických bytostí či systému NBS
- v systému CMSS jsou uloženy obsáhlé archivy informací jako například informace o všech státních volbách či hlasování o různých věcech a tyto informace jsou vždy kontrolovány nejen systémem CMSS ale také nejvyšším soudem
- systém CMSS může odhalit relativně snadno i lháře
- případné porušení zákona automaticky systém CMSS hlásí situaci ostrovní policii a/nebo armádě a pokud je situace vážná, tak podle programu zadá příkaz systému NBS aby zahájil útok na zločince a tedy aby aktivoval zbraně v rámci skrytého kamerového systému (tato situace je však vyjimečná, protože systém CMSS je nastaven především na ohlašování a ne na automatické akce - i když jak výše napsáno ... i toho je schopen v případě nouze)

V případě stavu velmi vážného nebo nejvyššího ohrožení (kdy například nemusí stačit síly systému NBS) automaticky systém CMSS zahájí příslušné kroky dle ústavních zákonů tohoto souostroví Nový Olymp a následně totálně zničí nepřítele.

Pokud systém CMSS zjistí například, že více jak tři ministři porušili zákon "nižší, střední, vyšší a/nebo ústavní" a byli za to odsouzeni, automaticky takovou skutečnost veřejně ohlásí a celá nejvyšší rada je rozpuštěna s tím, že CMSS vyhlašuje automaticky nové volby (vše se řídí automaticky a to na základě ústavy souostroví Nový Olymp)

Systém CMSS sleduje především nejdůležitější body jako například kroky nejvyšší rady či nejvyššího soudu (a podobně) a téměř  všechno (co se ostatních věcí týká) na ostrově. A pokud je to v silách této ostrovní kultury, tak CMSS nedovolí v žádném případě porušování zákonů !

Systém CMSS lze do určité míry připodobnit k polyteistickému bohu, který dělá dozor nad souostrovím a nedovolí porušení jakéhokoliv zákona ostrovní země Nový Olymp.

Pokračování příště (Ministerstvo financí a obchodu - MFO)...

2 komentáře:

  1. Are you kidding me?

    OdpovědětVymazat
  2. Tady se to teda začíná hodně hrotit... Teď to začíná být taková směs fašismu, pána prstenů, virtuální reality a krystalicky čistého bláznovství:D

    OdpovědětVymazat