Správa: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Upozornění: Úplnou zprávu vám podá až Nejvyšší rada Nového Olympu (až bude vytvořena).

Milí čtenáři,

dnes vám ukážu přibližnou podobu dalšího Ministerstva v rámci souostroví Nového Olympu a tím je ministerstvo práce a sociálních věcí.

Úvodní informace:

- cílem MPSV je v prvé řadě zajistit pracovní místa pro co nejvíce lidí, nejlépe však pro všechny (když ne pro všechny, tak alespoň pro velkou většinu vlastních obyvatel ostrovní kultury)
- stará se o důchodový fond tak, aby se nic neztratilo a tak, aby si nikdo nemohl z něj ani půjčovat - což je tomuto ministerstvu přikázáno na základě ústavy této ostrovní země 
- MPSV Nového Olympu se stará i o další vytvořené fondy pro podporu lidí na ostrově a zajišťuje, aby si z takových fondů nikdo nemohl nic půjčit (to platí neomezeně) a to na základě ústavy této ostrovní kultury
- všechno, co dělá MPSV Nového Olympu je automaticky kontrolováno již v jiných ministerstvech zmíněným systémem NBS a CMSS a následně (po určité době) i nejvyšším soudem

Mzdy (čímž se rozumí odměna za vykonanou práci) se vyplácí vždy dopředu před vykonáním dohodnuté (ve smlouvě) práce a to na začátku každého měsíce s tím, že pokud zaměstnanec podá výpověď ze zaměstnání ještě před uplynutím toho určitého měsíce, kdy byla smlouva sjednána, tak je takový člověk povinen vrátit příslušnou část této měsíční mzdy té společnosti nebo podnikateli, kde byl zaměstnán takový zaměstnanec (vše dle zákonů Nového Olympu).

Minimální mzda - tato je stanovena ministerstvem a to podle aktuální životní úrovně v ostrovní magické kultuře Nového Olympu.

Opět vše v rámci tohoto MPSV je automaticky kontrolováno téměř v reálném čase systémy NBS a CMSS.

Některé nástroje MPSV ostrovní kultury:

- správa fondů v rámci svého zvláštního trezoru pro MPSV
- podpora vzdělávání pro občany, kteří nemohou v rámci svých aktuálních možností získat zaměstnání
- správa úřadů práce v rámci souostroví Nového Olympu
- správa sociálního zabezpečení v rámci souostroví 

 S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl
(+420) 604 364 905 

Žádné komentáře:

Okomentovat