Orákulum: Systémy vlád známých z historie i současnosti

Monarchie:

- podle odborníků se jedná o nejstarší typ vlády
- jedná se o vládu krále (původně se označoval jako "wanax") 
- král byl obklopen svými rádci
- ze Sparty je známa takzvaná dědičná dyarchie (v rámci které vládli dva králové) 
- monarchie "jako po dešti" vznikaly obzvláště po dobytí říše Alexandra Velikého na konci čtvrtého století před naším letopočtem (jedná se například o Ptolemaiovce z Egypta a Seleukovce z Asie)
- v této době byla vláda monarchie hlavním typem především ve starověkém Řecku 

Satrapie:

- jedná se o vládu správců (satrapů) perských provincií (satrapés = strážce země)
- tento způsob vlády se dochoval nejvíce z dob Alexandra Velikého, který systém Satrapie zachoval i na svých dalších územích 
- satrapové byli zodpovědní mimojiné za vybírání daní 

Aristokratická vláda:

- jedná se jinými slovy o v podstatě "vládu nejlepších" z celé společnosti (= vláda aristokratů) 
- aristokratická vláda se uskutečňovala za pomoci jejich rady, jenž vládla v jednotlivých městských státech 
- v rámci vojska aristokraté tvořili jezdce 
- aristokraté vlastnili většinu půdy 

Tyrannis:

- jedná se o vládu takzvaných "tyranů", což tehdy neznamenalo totéž co si lidé představují dnes (= tyran = král) 
- tyrani vládli běžně v sedmém a šestém století před naším letopočtem
- tyrani byli velice bohatí a ctižádostiví vůdci
- tyrani se často nezákonně chopili moci po svržení předešlé vlády aristokratické 
- na straně druhé díky svým penězům a vlivům tyrani podporovali umění i slavnosti známé z dob starého Olympu 
- naneštěstí jak šel čas dále, od pátého století před naším letopočtem se z vlády tyrannis stala hrůzovláda (ta později přecházela v níže uvedenou oligarchii)

Oligarchie:

- v rámci oligarchie se jedná o vládu několika osob, u kterých rozhoduje hlavně, jak moc jsou bohatí (což je rozdíl ve srovnání s aristokraty, u kterých rozhodoval hlavně původ toho kterého aristokrata)
- oligarchové promítali svou politickou moc skrze radu, která tehdy vládla
- tak například v roce 411 před naším letopočtem byla rada tvořena čtyřmi stovkami radikálních revolučních oligarchů (taková skupina tehdy vládla v Athénách)
- po jejich svržení byla ustanovena vláda pěti tisíc občanů 
- později (asi v roce 410 před naším letopočtem) byla zavedena níže uvedená demokracie) 
- od roku 404 před naším letopočtem si opět vynutili vládu oligarchové (počet byl tehdy třicet), kteří následně zavedli opět hrůzovládu (to jim ovšem trvalo asi rok a poté je "odstranili" takzvaní umírněné oligarchové) 
- později opět byla zavedena níže uvedená demokracie

Demokracie:

- jak známo, původ slova je od "kratein" (vládnout) a "démos" (lidu) nebo jinými slovy "vláda lidu"
- slovo demokracie se však nepoužívalo od samého vzniku tohoto typu vlády
- za časů Periklea bylo slovo "démokratiá" nahrazeno označením "isonomiá" a to pro lepší popis politické situace (zahrnovalo to představu práva, svobody a rovnosti)
- přibližně ve čtvrtém století před naším letopočtem se politikům říkalo slovy, jenž v překladu znamenají řečníci a vojevůdci (jiné výrazy pro tu chvíli neznali)
- zatím ještě nebyly ani organizované politické strany
- ale jasné je to, že lid tvořil porotu u soudů 
- a také je z těch časů jasné, že vláda lidu se vztahovala pouze na občany (čímž se rozumí všichni kromě otroků, cizinců a žen) - občané mohli být buď porotci u soudů, mohli hlasovat v rámci shromáždění či být voleni do státních úřadů (ale jen občané, ostatní ne)

1 komentář:

  1. Ještě bych zmínila kmenová společenství s náčelníkem v čele.

    OdpovědětVymazat