Orákulum: Poklekněte před svým bohem a budete spaseni !

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Přemýšlení: V co věříte vy ? -a- >>> Bůh, avatar nebo snad démon či déva ? 

Milí čtenáři,

mezi miliony až miliardami lidi z celé planety Země mnozí touží po něčem víc než jen přirozeném "odchodu ze světa živých". Jsou tak i jiní usilující jednak o odpuštění všech svých špatných skutků a jednak o jistou spásu a povznesení s tím vším. 

A já jsem tu, abych vám všem poskytl duchovní útěchu... a nejen to !

Ve vší pokoře teď skloňte své hlavy a přijměte do svých srdcí bohy starého i nového Olympu.... neboť přichází ! A jsou k vám blíž, víc než si myslíte ! Modlete se. 

V případě nějakých otázek či připomínek, zadávejte je v Chatovací místnosti v rámci bočního menu těchto stránek.

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl