Orákulum: Jednotlivé úrovně studentů duchovních věd

Milí čtenáři,

teď se podíváme na úrovně, které čekají na každého duchovního a to ať už si říká jakkoliv. Od nejníže až po nejvýše postavený level... 

1. level (= úroveň):

- prvotní seznamování se s historií a zajímavostmi týkajícími se magie a také s prvními duchovními cvičeními  (studenti nejsou schopni dělat cvičení "za pochodu", takže se posilují ve zvlášť vyčleněném čase a místě)
- využívání z historie známých slovních spojení jako magických veršů (jedná se spíše o opakování již opakovaného) 
- používání zaříkadel a různých magických pomůcek ve spojení s z dějin známých rituálů 

2. level: 

- postupné vytváření vlastních magických pomůcek, prvních forem (zjednodušených) kouzel či rituálů 
- využívání rituálů z vlastní tvorby a slovních spojení a pomůcek rovněž z vlastní tvorby
- stále ještě studenti neumí cvičit takzvaně "za pochodu" (jsou nuceni si jít například lehnout a s otevřenýma či zavřenýma očima provádí to či ono duchovní cvičení) 

3. level: 

- využívání své vůle ve spojení se svými slovy k dalšímu posílení a složitějším kouzlům či rituálům (studenti už využívají duchovní cvičení i takzvaně "za pochodu")  
- dochází k uvědomování si své skutečné vnitřní síly a způsobu využívání
- využívání slov ve spojení se cvičeními k posílení své vůle 
- studenti jsou osamostatnění, posilují se takzvaně za pochodu a tedy bez pomoci čehokoliv či kohokoliv 

4. level: 

- integrace (= sjednocení, sloučení) významů slov se svými vnitřními silami tak, že již není třeba ničeho než jen své vlastní vůle  (studenti se posilují i za pochodu, kdekoliv a kdykoliv)
- dochází k neustálému se přibližování se představám reálného božství 
- slova a vůle = jedno jsou (= student nepotřebuje slova, všechno se děje automaticky)
- kouzla nejsou už nic jiného než "jen" schopnosti, které se odehrávají ve zlomku sekundy (rituály nejsou vůbec potřeba)
- v takovéto úrovni už pro vás není nic nemožné (nová kouzla provádíte i bez předchozí přípravy automaticky během zlomku sekundy) 

Máte nějaké otázky či připomínky ? Zadávejte níže v komentářích...

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl

5 komentářů: