Diskuze - Discussion

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Komunikace se čtenáři probíhá na těchto pěti místech (všechny služby jsou vždy zdarma):
  1. Chatovací mítnost "Chat now !" <<< všeobecný "pokec"
  2. Orákulum (Oko Nového Olympu - zprávy) <<< zajímavosti a diskuze na témata z celého světa 
  3. Duchovně-psychologické poradenství (zdarma) <<< pro lidi v nouzi, ale i vy ostatní zde naleznete své
  4. Evidence členů Nového Olympu <<< staňte se součástí kultury Nového Olympu i Vy !
Návrat do >>> Akademie vojenství a věd (Czech only !) <<< Akademie pro Nový Olymp 

Návrat do zdejšího rychlého průvodce <<<
/ENGLISH/

Communication with readers is on this five locations (every utility is always free):
  1. Chat room "Chat now !" <<< general talking
  2. Oracle (Eye of New Olymp - news) <<< interesting things and discussion on worldwide topics
  3. Spiritually-psychological counseling <<<  for people in distress, but other people can find their answer too
  4. Register of New Olymp members <<< become a part of New Olymp culture !